053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ"

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ นำโดย ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ" ของสถานศึกษา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด