053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคทั้งภายในและภายนอดอาคาร ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของสถานศึกษา