053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่
นำโดย ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย