053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดีรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน "มหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564" วันที่ 15 ธันวาคม 2564 น.ส.รรินทิพย์  แซ่หล่อ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร นายภูธิเบศ  ศรเดช ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกระโดดไกล นาย เอกรินทร์  เมฆแสน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร นายธนวัฒน์  อาย้อ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันขว้างจักร F11 และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันพุ่งแหลน F11 นายธนวัฒน์อุ่นถิ่น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันขว้างจักร F13 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 800 พรรษาฯ จ.นครราชสีมา