053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

นักเรียน ส.บ.น. รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 13 มกราคม 2565 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เข็มที่ 3 โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสวนปรุง ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่