053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกปฏิบัติการในเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ

วันที่ 22 มกราคม 2565 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรร่วมคณะศึกษาศาสตร์ และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสังเกตการณ์และฝึกปฏิบัติการ โดยการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ เพื่อประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชากายภาพบำบัดสำหรับครูการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 12.00 น.