053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด - 19

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารและคณะครู บุคลากร รับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มที่ 4 (โมเดอร์นา) ณ ศูนย์วัคซีน หอประชุม 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่