053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2565 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนในสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565 สำหรับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน