053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมโครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติครั้งที่ 26

วันที่ 25-26 มีนาคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 26 ภาคเหนือชิงโล่พระราชทายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ