053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดี รางวัลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ นายเอกรินทร์  เมฆแสน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รายการวิ่ง 800 เมตร ชาย/พิการทางตา T11 นายพิชิต  อำนาจปฏิการ รางวัลเหรียญเงิน รายการวิ่ง 800 เมตร ชาย/พิการทางตา T11 นายธนวัฒน์  อุ่นถิ่น รางวัลเหรียญเงิน รายการวิ่ง 800 เมตร ชาย/พิการทางตา T12 จากการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 30 มีนาคม 2565