053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดี รางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานคนตาบอดรายการ Asian Para Road Cycling Championship

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย  หยกพานิชกิจ  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายสุรเดช  สถิตสถาพรชัย รางวัลอันดับที่ 2 รายการแข่งขันจักรยานคนพิการ นักกีฬาชาย Men Tandam รายการ Asian Para Road Cycling Championship ณ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน วันที่ 25-29 มีนาคม 2565