053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดี รางวัลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ นายเอกรินทร์  เมฆแสน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร ชาย คลาส T11 จากการแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 1 เมษายน 2565