053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดี รางวัลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลเหรียญเงิน รายการวิ่งผลัด 4*100 เมตรชาย คลาส T11 นายเอกรินทร์  เมฆแสน นายศิวะบรรณกรณ์  เสาร์คำ นายพิชิต  อำนวจปฏิการ และนายธนวัฒน์  อุ่นถิ่น จากการแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 1 เมษายน 2565