053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดี รางวัลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขันกีฬาโกลบอล ทีมชาย นายขวัญชัย  แย้มแป้น นายอนันต์  บุญคำกูล และนายอาทิตย์  กรัชกายภาค จากการแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 3 เมษายน 2565