053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 


กิจกรรม "รดน้ำ ดำหัว" ประจำปี 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "รดน้ำ ดำหัว" ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและแสดงความเคารบต่อผู้อำาวุโส รวมถึงเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร