053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.