053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 


ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม - 7 ตุลาคม 2565