053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษสู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน"

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร และครูผู้สอน ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ นำโดย นางมธุฤดี  ชัยชนะ และนางสัตยาภรณ์  ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษสู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน" จัดโดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)