053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่นำโดย นางพรพัฒน์  ศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่