053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ "ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล" ปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานวิชาการและฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบูรณาการหน่วยการเรียน "ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล" ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้และจัดเตรียมดอกไม้สำหรับใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning