053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารงานวิชาการและฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบูรณาการหน่วยการเรียน "ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล" ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 2 ร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่