053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ นำโดย ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณพิธี อาคารสิรินธร โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่