053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอขอบคุณสมาพันธ์ คริสตจักรไทยในแคลิฟอร์เนียคณะกลุ่มพระเจ้ารักคุณและคริสตจักรสามัคคีธรรม

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณสมาพันธ์คริสตจักรไทยในแคลิฟอร์เนีย คณะกลุ่มพระเจ้ารักคุณและคริสตจักรสามัคคีธรรม ในโอกาสมอบอุปกรณ์การเขียนอักษรเบรลล์ (Slate & Stylus) จำนวน 134 ชุด มูลค่า 91,120 บาท ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยมี ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ