053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

การประชุมเครือข่ายนักสหวิชาชีพ (กิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัด)

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 งานฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ นำโดย นางสาววิชิตา  เกศะรักษ์ จัดการประชุมเครือข่ายนักสหวิชาชีพ (กิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัด) โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม