053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมประชุมสัมมนา

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางมธุฤดี  ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในศตวรรษที่ 21 "พร้อมทั้งเป็นผู้แทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการจัดการศึกษาอาชีพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยมี นางสาวตรีนุช  เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ