053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ สู่รั้ว ส.บ.น.

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารของโรงเรียน ต้อนรับนางสาวณิชากร  แก้วคำ เอกวิชาวิทยาศษสตร์ทั่วไป ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้การปฐมนิเทศเพื่อให้สามารถปฏิบิตังานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวินัยและปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดีอย่างเต็มความสามารถต่อไป