053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับการอบรมเรื่อง "โครงการจ้างงานคนพิการ"

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะครู บุคลากรและนักเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง "โครงการจ้างงานคนพิการ" จัดโดย สำนักพนักงานสัมพันธ์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมอาคารวิทย์ประภา ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่