053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ นำโดย นางสัตยาภรณ์  ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตา เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ สถานที่ประกอบพิธี หน่วยพิธีประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่