053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมการอบรมปฏิบัติการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางมธุฤดี  ชัยชนะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวพัทยา  ใจแช่ม หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมการอบรมปฏิบัติการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สะท้อนบริบทของพื้นที่จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่