053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ปฐมนิเทศคุณครูบรรจุเข้ารับราชการดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ให้การปฐมนิเทศคุณครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นางสาวณิชากร  แก้วคำ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และนางสาวชลดา  ชลวิวัฒน์มงคล วิชาเอกแพทย์แผนไทย