053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

มอบเกียรติบัตร "ต้นกล้าพันธุ์ดี : ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์"

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่ผ่านกิจกรรม "ต้นกล้าพันธุ์ดี : ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่