053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

นักเรียน ส.บ.น. รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เข็มที่ 4 โดยคณะบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนคนเชียงใหม่ ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่