053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

การอบรม "การใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center"

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center" โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยมี ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการอบรม ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน