053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ กัลยายล 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวภารดี  ปัญญานาค ครูผู้สอน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ กัลยายล 2565 ซึ่งเป็นสารคดีโทรทัศน์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ผลิตโดย บริษัท โพรซิทีฟ ครีเอชั่น จำกัด เพื่อนำเสนอเรื่องราวของสตรีพิการผู้มีศักยภาพเพื่อสร้างเจตคติในเชิงสร้างสรรค์ของสังคมต่อสตรีพิการรวมถึงรณรงค์และสร้างวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องคุณค่าความเสมอภาพของคนในสังคมไทย โดยมี นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอข้อมูลของโรงเรียน