053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา”ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย กิจกรรมการทำบุญตักบาตรการหล่อเทียนพรรษา การแห่เทียนและการถวายเทียนพรรษาณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่