053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมการประชุมรับนโยบาย เรื่องการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมรับนโยบายเรื่องการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และมาตรการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี นายอัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)