053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและรับมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ความสุข"

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและส่งมอบผลงานศิลปะจากเด็กพิการ ภายใต้โครงการสุขศิลป์แบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปะเด็กพิการภาคเหนือ โดยนักเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียนเข้ารับมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ความสุข” จำนวน 9 รางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลและรางวัลชมเชย จำนวน 8 รางวัลจากผู้บริหารธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเชิญเป็นตัวแทนโรงเรียนเฉพาะความพิการภาคเหนือในการกล่าวขอบคุณการจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่