053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา" ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา”ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิรินธร