053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายบริหารงานวิชาการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่น่าสนใจ อาทิ การท่องบทอาขยานการประกวดการอ่านฟังเสียง การประกวดคัดลายมือ และเพลงในวรรณคดีไทย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิรินธร