053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ระเบียบกระทรวงการคลัง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางสัตยาภรณ์  ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน และหัวหน้างานการเงินร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ระเบียบกระทรวงการคลัง แบบออนไลน์โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Microsoft Teams