053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่