053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมรับมอบการสนับสนุนเงินและข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่นำโดย นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมรับมอบการสนับสนุนเงินและข้าวสารอาหารแห้ง ในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 28 ปีของโรงพยาบาลเซ็ลทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
.