053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษสายงานบริหารงานการศึกษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารการศึกษา) ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
.