053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

มอบเกียรติบัตร กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน จากการประกวดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนจากการแข่งขัน การอ่านฟังเสียงการคัดลายมืออักษรเบรลล์ และการคัดลายมืออักษรปกติเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียน
.