053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดี รางวัลจากการแข่งขันกรีฑา รายการอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 "SOLO 2022"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา รายการวิ่ง 200 เมตรชาย คลาส T11นายภูธิเบศ ศรเดช จากการแข่งขันกรีฑา รายการอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11ณ เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย
.