053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ร่มฉัตรขัตติยา บรมราชินีนาถ" และรับมอบนิทรรศการการเรียนรู้เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่นำโดย ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ“ร่มฉัตรขัตติยา บรมราชินีนาถ”และรับมอบนิทรรศการการเรียนรู้เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ภายใต้ชื่อ“พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ”จัดโดย หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธร
.