053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต

วันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมแห่งอนาคตตามโครงการจัดงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่
.