053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่รับการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาวตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน”โดยคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
.