053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมรับฟังและแสดงความเห็นในการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .........จุดที่ 2 ภาคใต้ (สถานศึกษากลุ่ม 7-8) จัดโดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่
.