053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมแสดงดนตรีในงานแถลงข่าว "ก้าวสู่ปีที่ 4 #ครูกัลยาวางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล"

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมแสดงดนตรีในงานแถลงข่าว “ก้าวสู่ปีที่ 4 #ครูกัลยาวางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล”จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
.